skip to Main Content

Stichting “Help de Helden”
BELEIDSPLAN

 

 

Hoofdstuk 1 – Algemeen

Op 26 maart 2020, in de beginfase van de coronacrisis, is Stichting “Help de Helden” opgericht. De Stichting “Help de Helden” fungeert als platform om zoveel mogelijk hulp en steun te bieden.

 

Hoofdstuk 2 – Periode

Stichting “Help de Helden” is op 23 maart 2020 –in de beginfase van de coronacrisis- gestart met de campagne: doneereenmondkapje.nl. Dit project zal doorlopen totdat al het gedoneerde geld is aangewend voor het kopen en doneren van mondkapjes in de zorg of al het geld is gedoneerd aan de zorg en hulpverleners.

 

Hoofdstuk 3 – Visie en missie

Visie van Stichting “Help de Helden” is het inzamelen van gelden en goederen ten behoeve van zorg- en hulpverleners in tijden van crisis.

De missie van Stichting “Help de Helden” is om ten tijde van crisis campagnes op te zetten om onze doelstelling te bereiken. Als voorbeeld en tevens als eerste campagne dient doneereenmondkapje.nl.

 

Onze missie met de campagne doneereenmondkapje:

  1. de zorg helpen in de tekorten m.b.t. mondkapjes
  2. de zorg laten zien dat ze er niet alleen voor staan, door middel van acties, donaties, publiciteit etc.
  3. woekerprijzen van de handelaren in voor de zorg belangrijke en schaarse goederen de kop indrukken.

 

Hoofdstuk 4 – Ambities

Door mondkapjes tegen een scherpe prijs in te kopen in China en ook te voldoen aan alle kwaliteitsvoorwaarden en certificaten kunnen wij als Stichting “Help de Helden” deze mondkapjes verstrekken en schenken aan ziekenhuizen en andere zorginstellingen waar zorgpersoneel elke dag wordt blootgesteld aan de gevaren van het Covid19 virus. Door geld binnen te halen via donaties van particulieren, instellingen, verenigingen en bedrijven kunnen wij deze mondkapjes inkopen, distribueren en schenken aan de ziekenhuizen en zorginstellingen in Nederland die ze het hardst nodig hebben.

Daarnaast zal de Stichting ”Help de Helden” de mondkapjes tegen kostprijs aanbieden aan zorginstellingen en bedrijven die indirect te maken kunnen krijgen met Covid19 met als doel het risico op besmetting te verkleinen.

Een doelstelling van de Stichting “Help de Helden” is om in 2020 650.000 euro op te halen en daaruit ongeveer 500.000 mondkapjes te kunnen doneren.

 

Hoofdstuk 5 – Sterkten en zwakten

De Stichting “Help de Helden” bestaat uit een team van mensen met diverse unieke eigenschappen, kennis en netwerken. Dat zorgt ervoor dat de Stichting “Help de Helden” in staat is om vanaf de bron de juiste goederen/hulpmiddelen te kunnen inkopen en te kunnen doneren.

 

Omdat de Stichting “Help de Helden” is ontstaan tijdens een crisis en ten tijde van crisis wil opereren, moet de Stichting “Help de Helden” snel handelen. De Stichting “Help de Helden” is daarnaast afhankelijk van donaties.

Verder zijn transport en regelgeving ten tijde van crisis risico’s waar de Stichting “Help de Helden” mee te maken heeft.

 

Hoofdstuk 6 – Strategische doelstelling / stappenplan

Omdat de Stichting “Help de Helden” is ontstaan tijdens de huidige Covid19 pandemie is er op dit moment nog weinig of geen tijd geweest en is er ook nog geen voortschrijdend inzicht ontstaan om de plannen van de Stichting “Help de Helden” uitgebreid uit te werken teneinde de ambities verder te realiseren.

 

De eerste campagne van de Stichting “Help de Helden” geldt in dit kader als leidraad en tevens als kennisvergaring.

 

  • Doelstelling is om zoveel mogelijk geld opte halen om mondkapjes te kopen en te doneren.
  • Inkoop via onze eigen kanalen/netwerken om te zorgen dat wij alles in eigen hand hebben.
  • Eigen controlesystemen opzetten om de kwaliteit te waarborgen.
  • Opzetten van communicatieteam om zoveel mogelijk donaties binnen te krijgen.
  • Contact zoeken met de ziekenhuizen om de donaties te regelen.
  • Media informeren om te zorgen dat er aandacht aan ons initiatief wordt gegeven.

 

 

Hoofdstuk 7 – Overig

Het bestuur van de Stichting “Help de Helden” bestaat uit:

Lars Tassilo Fasten: Voorzitter

Camiel Dekker: Penningmeester

Sun Walenkamp: Secretaris

 

Adres : Visserseiland 151, 1621 AA  Hoorn

 

info@doneereenmondkapje.nl

lars@helpdehelden.org

 

Verdere informatie is te vinden bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77723619,
of www.doneereenmondklapje.nl

Mei, 2020

 

Jaarrekening
Bekijk de jaarrekening 2020.

Bekijk de jaarrekening 2021.


Standaardformulier Publicatieplicht
Bekijk hier het standaardformulier publicatieplicht 2020