skip to Main Content

Neem gerust contact met ons op!

Wil je helpen?
Ben je een actieve zorgverlener voor coronapatiënten en heb je mondkapjes nodig?

info@doneereenmondkapje.nl
www.facebook.com/doneereenmondkapje.nl
www.instagram.com/doneereenmondkapje.nl

 

De actie doneereenmondkapje.nl is een initiatief van de stichting helpdehelden.
Ingeschreven onder RSIN nummer: 861110031.

Help de helden in gevestigd op:
Visserseiland 151
1621 AA Hoorn

Bestuur bestaat uit:
Voorzitter: Lars Fasten
Penningmeester: Camiel Dekker
Secretaris: Sun Walenkamp

Beloningsbeleid:
Alle gedoneerde gelden zullen worden aangewend voor de aankoop, distributie, keuring etc van de goederen die de stichting doneert.

Stichting Helpdehelden heeft als doel om in tijde van crisis geld en/of materialen beschikbaar te stellen aan de zorgprofessionals in Nederland.

De stichting is opgezet aan het begin van de covid-19 uitbraak. Dit is ook de eerste actie/campagne van stichting Helpdehelden en heeft de volgende doelstellingen:

Doelstelling is zoveel mogelijk geld ophalen om mondkapjes te kopen en te doneren.
Inkoop via onze eigen kanalen/netwerk om te zorgen dat wij alles in eigen hand hebben.
Eigen controlesystemen opzetten om de kwaliteit te waarborgen.
Opzetten van communicatie team om zoveel mogelijk donaties binnen te krijgen.
Contact zoeken met de ziekenhuizen om de donaties te regelen.
Media informeren om te zorgen dat er aandacht aan ons initiatief wordt gegeven.

De stichting Help de Helden verstrekt geen beloning aan het bestuur.

 

ANBI status
De stichting Help de Helden heeft een ANBI status aangevraagd bij de Belastingdienst.